Werkplekonderzoek toelichting

 

Doel

Na afloop van een werkplekonderzoek is de werkplek zo goed mogelijk ingesteld en aangepast aan de individuele behoefte van de medewerker, of er is geadviseerd op welke manier de werkplek kan worden aangepast. Met de medewerker zijn alle probleemhandelingen ten aanzien van de houding en beweging doorgenomen zodat deze weet wat de valkuilen zijn en waar op gelet kan worden om de belasting te verminderen. Alle aspecten van het werk zijn doorgenomen en indien nodig zijn afspraken afgestemd met de leidinggevende. Het doel is om de werkbelasting te minimaliseren, zodat de kans op herstel zo groot mogelijk wordt.

 

Werkwijze

Tijdens het werkplekonderzoek neemt de therapeut alle aspecten van het werk met de medewerker door. De werkhoudingen en bewegingen worden geanalyseerd en verbeterd. Alle werkgerelateerde factoren worden doorgenomen en er wordt een actieplan opgesteld om problemen op te lossen. Een werkplekonderzoek is vaak een onderdeel van een arbeids-reïntegratietraject en de bevindingen worden indien gewenst teruggekoppeld naar de bedrijfsarts maar ook naar andere behandelaars binnen dit traject.

 

Het verslag

Bij een werkplekonderzoek hoort een uitgebreid verslag waarin ook foto’s van de werksituatie worden verwerkt. Door middel van het verslag worden de bevindingen van het werkplekonderzoek naar alle betrokkenen gecommuniceerd.

Het verslag van het werkplekonderzoek is (in sommige gevallen) onderdeel van het medische dossier en wordt daarom niet in zijn geheel naar de werkgever toegestuurd maar de medewerker zelf en de bedrijfsarts ontvangen wel een volledig verslag. De bevindingen over de ergonomie en houding en beweging worden wel, mits de medewerker hiervoor toestemming heeft gegeven, aan de werkgever doorgegeven.

 

Duur

Het werkplekonderzoek duurt circa 2 uur. Na afloop wordt het verslag toegestuurd.

 

Locatie

Het werkplekonderzoek wordt altijd uitgevoerd op de werkplek van de werknemer.

 

Kosten

Het werkplekonderzoek kost € 295,- per werkplek inclusief verslag maar exclusief BTW. Eventuele reiskosten worden alleen gerekend buiten Zaanstad-Wormerland en bedragen € 0,30 per km.